Kinderpsycholoog te waregem

Psychologische begeleiding voor kinderen

Als kinderpsycholoog kan ik ondersteunen bij

 • Angsten
 • Slaapmoeilijkheden
 • Laag zelfbeeld
 • Emotionele moeilijkheden
 • Depressieve klachten
 • Faalangst en perfectionisme

 • Hoogsensitiviteit
 • Hoogbegaafdheid
 • Gepest worden
 • Gedragsmoeilijkheden en agressie
 • ADHD, ADD en concentratiemoeilijkheden
 • Autisme(spectrum)stoornis
 • Psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn, enz...)

 • Zindelijkheidsproblemen
 • Moeilijkheden op school
 • Rouw en verlies
 • Problemen in het gezin (bv. echtscheiding, nieuw samengesteld gezin, overlijden gezinslid, …)
 • Ingrijpende of traumatische gebeurtenissen (bv. verhuis, nieuwe school, overlijden van belangrijk iemand, auto-ongeluk, lichamelijk letsel, …)

Werkwijze

U kan zich telefonisch of via mail aanmelden.

Dan volgt er een intakegesprek met u als ouder(s)/voogd/begeleider om een beeld te krijgen over de klachten en moeilijkheden die het kind ervaart. Daarna kan er met het kind individueel aan de slag gegaan worden. U wordt ook blijvend betrokken tijdens het therapieproces van het kind. Dit doen we door u af en toe, op lagere frequentie, uit te nodigen.

De therapie is voor iedereen verschillend. Afhankelijk van de vraag, gaan we wat anders te werk.

Via gesprekken of op een speelse manier gaan we op zoek naar de kwaliteiten van het kind, naar wat het nodig heeft om zich goed te voelen. We brengen in kaart wat moeilijk loopt en gaan samen op zoek naar mogelijke oplossingen.

Vragen staat vrij!

Adres


8790 Waregem

Telefoon